Stranice

Plaćanje na internetu, u prodavnicama je besplatno

Plaćanje na POS terminalima i plaćanje preko interneta - Besplatno

Korišćenje Payoneer kartice za plaćanje u prodavnici
Plaćanje na internetu, u prodavnicama je besplatno

Vašom Payoneer karticom možete plaćati robu i usluge preko interneta ili na POS terminalima u prodavnici potpuno besplatno. Kako gotovo svi prodajni objekti primaju MasterCard, mnogo je povoljnije koristiti Payoneer karticu (bez provizije, kurs ~2% manji od srednjeg kursa) nego podizati novac na bankomatima.
Osim toga za kupovinu preko interneta se često koriste dolari, tako da tu nemate ni trošak konverzije valute.

Troškovi korišćenja Payoneer kartice u prodavnici, na internetu i sl. ne postoje. U svim objektima koji primaju MasterCard možete koristiti Payoneer karticu i plaćati u dinarima ili nekoj drugoj valuti, iako na kartici imate dolare. Sistem će automatski konvertovati dolare u dinare i biće izvršeno plaćanje bez dodatnih troškova.

Napomena: Iako Payoneer kartica ima čip i sami birate PIN kod, prilikom plaćanje od vas se neće zahtevati da unesete PIN, već je potreban potpis na računu.

Ako se registrujete preko OVOG LINKA, kada vam ukupne uplate na kartici dostignu cifru od $100, Payoneer će nas (u roku od mesec dana) nagraditi sa po 25$. Ovde možete pogledati i uputstvo za naručivanje Payoneer kartice.

Нема коментара:

Постави коментар